มั่นใจ

Programming Hub, Learn to code

lust-store
15.94MB
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5k - 25k
เวอร์ชั่น 4.1.6 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Programming Hub, Learn to code

<b>Programming Hub</b> is your one-stop solution to learn all the top programming courses - anywhere, anytime!

Created using research, Programming Hub offers a perfect path to learn programming. You will not only acquire new skills, but also enjoy it like a game. It's easy, it's fast and it's fun!

With a huge collection of programs(code examples), complete course material and compiler for practice, all your programming needs are bundled in a single app for your daily practice.

<b>What all programming languages you can learn?</b>

★<b>Java</b>: Java is an object-oriented, general purpose,high-level programming language.Today Java is being used to develop a range of software like web applications, J2ME Apps, Embedded Space, Android, Big Data analytics, etc.

★<b>C Programming</b>:C programming is a powerful general-purpose language.If you are new to programming then C Programming is the best language to start your programming journey.In practical C programming is used in Embedded stuff, Systems programming.

★<b>C++</b>: C++ is used nearly everywhere for everything from systems programming,numerical and scientific computing,web development,writing compilers, console games, desktop applications and so on.

★<b>HTML</b>: HTML is the standard markup language for creating web pages and web applications.HTML is most commonly used as the format for online documents i.e web pages.

★<b>Javascript</b>: JavaScript is a programming language that is run by most browsers.

★<b>R Programming</b>: R is a programming language and software environment for statistical analysis, graphics representation and reporting.

<b>Other Languages Include</b>

★CSS

★VB.net

★C# (C Sharp)

★Python 2.7

★Python 3

★Linux Shell Scripting

★R Programming

★Swift

★SQL

★Jquery

★Assembly 8086

<b>What features do we have?</b>

★ <b>COURSES</b>: To make your learning more interesting and less boring, our experts have created bite-sized and interactive courses which will help you learn programming in a better way. It's the best place to understand concepts and start coding using the compiler.

★ <b>EXAMPLES</b>: over 1800+ programs in 17+ languages and counting, programming hub has one of the largest collection of pre-compiled programs with output for practice and learning. We update the program repository regularly based on user's feedback.

★ <b>COMPILER</b>: HTML, CSS, Javascript have an offline compiler for learning and practicing without needing any internet connection. And for other languages like Java, C programming, C++ we have online console compiler which will help you enhance your coding skills from your smartphone anytime, anywhere.

<b>Other Features to improve your learning experience includes</b>:

1. Concept based illustrations.

2. Interactive learning experience.

3. Quick Search for programs.

4. Categorized View for programs.

5. No Harmful Permissions required.

6. Periodic Updates with new programming examples and course content.

7. Feedback and support.

<b>Get even more with Programing Hub Pro membership:</b>

★ Unlimited Access throughout the app

★ Offline Mode

★ Premium Content

★ Ad-free

★ Unlimited Code Compilations

<b>Permissions Required</b>:

• <i>Identity/Contact</i>:

We have implemented user sign in (social and default sign in) feature. This feature requires access to accounts on the device.

• <i>Photos/Media/Files</i>:

We store app data on your SD card so that you can use it off-line(programs and references). If SD card is not present, data is stored in Internal memory.

Instead of giving us a lower rating, please mail us your queries, issues or suggestions at feedback@prghub.com. We will be happy to solve them for you :)You can contact us at <i>feedback@prghub.com</i>

To know more about us <i>visit www.prghub.com</i></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

ดูเพิ่มเติม

ผู้ใช้ให้คะแนนสำหรับ Programming Hub, Learn to code

4.33
24
5
15
4
6
3
1
2
0
1
2

รีวิวบน Programming Hub, Learn to code

ภาษา
ไม่มีรีวิวของ Programming Hub, Learn to code เป็นคนแรก!

ธงProgramming Hub, Learn to code

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 2
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า lust store
ร้านค้าlust-store 111 30.93k

ดาวน์โหลดแอปคล้ายกับ Programming Hub, Learn to code

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Programming Hub, Learn to code

เวอร์ชั่นAPK 4.1.6
เข้ากันได้ Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
นักพัฒนา Matthew Loring
นโยบายความเป็นส่วนตัว https://programminghub.io/legal


ดาวน์โหลด Programming Hub, Learn to code APK
ดาวน์โหลด